Contact

Drop us a line

 

Mingzhi Technology

Headquarters
1 Tongzhou Road
Tongli Town, Wujiang
215217 Jiangsu province
China

Contacts
Tel. +86 512 63329988
Fax +86 512 63327700
info@mingzhi-tech.eu